Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (ÁSZF)

Szolgáltató adatai

  • Cégnév: Hotel Kentaur Kft.
  • Székhely: 8600 Siófok, Akácfa u. 1.
  • Adószám: 10385078-2-14
  • EU adószám: HU10385078

1.  Általános rendelkezések

1.1.  Az Általános Szállodai Szerződéses Feltételek (továbbiakban ÁSZF) azt a szerződéses tartalmat foglalják össze, melyek alapján a Hotel Kentaur Kft. – HOTEL KENTAUR – ( 8600 Siófok, Akácfa utca 1. , továbbiakban Szolgáltató) általánosságban elszállásolási szerződést köt Vendégeivel.

1.2.  Egyedi feltételek nem képezik a részét jelen ÁSZF-nek, de nem zárják ki külön, speciális megállapodások kötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel, esetenként más-más, az adott üzletnek megfelelő feltételekkel.

2.  Szerződő felek

2.1.  A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül a Szolgáltatónak adja le, úgy a Vendég lesz a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen, amennyiben a feltételek teljesülnek, szerződéses felekké válnak (továbbiakban: Felek).

2.2.  Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő közötti megállapodás szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

3.  A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

3.1.  A Vendég szóbeli vagy írásbeli ajánlatkérésére a Szolgáltató minden esetben írásbeli ajánlatot küld, mely ajánlat az ajánlatkérés pillanatában szabad kapacitásunk alapján készül. Visszajelzésekor igazoljuk vissza a még foglalható szobatípust.

3.2.  A Szerződés kizárólag a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül.

3.3.  Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

3.4.  A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

3.5.  Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

3.6.  A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

3.7.  A szállás-szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Vendégek személyazonosságukat a törvényes előírásoknak megfelelően, a szoba elfoglalása előtt igazolják. A szállodában bejelentés nélkül senki sem lakhat.

3.8.  A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.  Az elszállásolás kezdete és vége /check-in; check-out/

4.1.  A Vendégnek joga van a bérelt helyiségeket a megállapodás szerinti nap 14.00 órától elfoglalni.

4.2.  A Szolgáltatónak abban az esetben, ha a Vendég nem jelenik meg a megállapodás szerinti nap 18.00 óráig, joga van arra, hogy visszalépjen a szerződéstől kivéve, ha későbbi érkezési időpont került kikötésre.

4.3.  Amennyiben a Vendég előleget fizetett, a szoba (a szobák) a vendég érkezésének időpontjáig lefoglalva marad (maradnak). Meg nem érkezés (no show) esetén a befizetett előleg nem visszatérítendő, a Szolgáltatót illeti meg.

4.4.  A Vendégnek a szobát az elutazási nap 10.00 óráig el kell hagynia.

4.5.  A szálloda foglaltságának függvényében, térítés ellenében biztosítja a korai érkezés, illetve a késői elutazás lehetőségét. Amennyiben ezen szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, kérjük, az érkezését megelőző napon jelezze a recepciónk számára.

5.  Az elszállásolás meghosszabbítása
5.1.  A tartózkodás Vendég általi meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

5.2.  Amennyiben a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá, úgy a Szolgáltató jogosult a szobaárat egy további napra is kiszámlázni és ezzel egyidejűleg a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.

6.  Árak

6.1.  A szálloda mindenkori lista árai és szolgáltatások árai a szálloda recepcióján elérhetőek.

6.2.  A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül (például: csomagárak vagy egyéb kedvezmények okán) megváltoztathatja. Amennyiben a Vendég szállást foglalt és azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, úgy ezen a szállásáron a Szolgáltató már nem változtathat. A Szolgáltató aktuális árai a szálloda honlapján vannak feltüntetve.

6.3.  A Vendég a szolgáltatások áráról mindig tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt a szálloda recepcióján.

6.4.  Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amit a helyszínen kell megfizetni. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a Szerződő félre.

7.  Ajánlatok, kedvezmények

7.1.  Az aktuális ajánlatok, kedvezmények a szálloda weboldalán kerülnek meghirdetésre. A meghirdetett kedvezmények mindig egyéni szobafoglalásra vonatkoznak.

7.2.  A meghirdetett kedvezmények nem vonhatók össze semmilyen más kedvezménnyel.

7.3.  A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos foglalás vagy rendezvények esetén, egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

8.  Gyermekkedvezmények
8.1.  Gyermekek részére – a szülőkkel közös szobában történő elhelyezés esetén – az alábbi szállás kedvezményeket biztosítjuk:

8.1.1.  Babaágy ingyenes

8.1.2.  Gyermek 3,99 éves korig szülőkkel egyágyban, ingyenes.
8.1.3.  Gyermek 4 évestől 11,99 éves korig pótágyon 50%-os kedvezmény(a pótágy árából).
8.1.4.  Egy szobában csak 1db pótágy vagy 1db babaágy helyezhető el.
8.1.5.  Pótágy elhelyezésére csak bizonyos szobatípusokban van lehetőség.
8.1.6.  Pótágy illetve babaágy igényt a szolgáltatóval előzetesen, az érkezést megelőzően egyeztetni szükséges.
8.1.7.  Pótágy igénylése esetén a Szolgáltató extra költségeket számol fel.

9.  Lemondási feltételek-

9.1.  Amennyiben a szálloda ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a lemondási és módosítási feltételek a következők:

9.2.  A megrendelés lemondása írásban történik.

9.3.  A szobafoglalás az első foglalófizetési határidőig stornóköltség nélkül lemondható.

9.4.  Az érkezés előtt 15. napig: díjmentes

9.5.  Érkezés előtt 14. naptól a 2. napig: a megrendelt szolgáltatás 30%-a.

9.6.  Érkezés előtti naptól illetve ha foglalás napján előzetes jelzés nélkül nem érkezik meg a vendég: a megrendelt szolgáltatás 100%-a kerül kötbérként felszámolásra.

9.7.  Ha a Szerződő fél a szállás-szolgáltatások igénybevételét foglalófizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más Szerződésben foglalt módon biztosította, és az érkezési napon helyi idő szerint 18:00 óráig nem érkezik meg, vagy nem jelzi előre, hogy ennél későbbi időpontban érkezik, a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott mértékű, de legalább egy napi szállásdíjat kötbérként érvényesít. Ebben az esetben a szállást a Szerződő fél részére az érkezési napot követő nap 10:00 óráig fenntartja, majd ezt követően a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik és a Szolgáltató jogosult a szobát értékesíteni.

9.8.  Egyedi és akciós ajánlatok esetében lemondási feltételek az ajánlatban szereplő feltétek szerint alakulnak.

9.9.  A lefoglalt, de a Vendég szállodában való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, étkezés, kezelések, stb.) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

9.10.  A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapíthat meg.

9.11.  A Szerződő fél elállásának feltételei a hatályos Kormányrendelet alapján történik (45/2014. (II.26)).

9.12.  Amennyiben a Szerződő fél gazdálkodó szervezet (ideértve a gazdasági társaságokat, társadalmi szervezeteket, egyházakat, önkormányzatokat, önkormányzati intézményeket, állami szervezeteket és azok intézményeit, stb.), az elállás esetén esedékes kötbért akkor is a Szerződő fél/Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni, ha a szállásdíjat egyébként a megrendelő nevében eljáró Vendég viseli közvetlenül.

9.13.  Ha a Szerződő fél a szállás szolgáltatások igénybevételét előlegfizetéssel, hitelkártya garanciával, vagy más, Szerződésben foglalt módon nem biztosította a megadott határidőig, a Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége megszűnik.

10.  Lemondási feltételek csoportok, rendezvények esetén szállás tekintetében

10.1.  A Megrendelő díjmentesen mondhatja le a szolgáltatást az érkezést megelőző 14. napig.

10.2.  Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig a szállodához meg kell érkeznie.

10.3.  Amennyiben a vendég a jelzett napon nem érkezik meg, és lemondás nem történt, úgy a Szálloda azt másnap közölni tartozik a Megrendelővel és a szobát – ha a Megrendelő másként nem intézkedik – a megrendelés hátralévő időtartamára kiadhatja.

11.  Lemondási feltételek csoportok, rendezvények esetén étkezés tekintetében

11.1.  Étkezésnél létszámmódosítást a szolgáltatást megelőzően 48 órán belül már nem tudunk elfogadni.

11.2.  A határidőn túl (48 óra) történt lemondás és a lemondás elmaradása esetén a megrendelt szolgáltatás ital nélküli árának 100 %-a fizetendő lemondási díj címén.

12.  A szerződés teljesítésének elutasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

12.1.  A Szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

12.1.1.  a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt;
12.1.2.  a Vendég a szobáját a bejelentkezéskor a távozás napjaként feltüntetett napon 10:00 óráig nem üríti ki és a tartózkodás meghosszabbításához a Szolgáltató előzetesen nem járult hozzá;
12.1.3.  a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
12.1.4.  a Vendég fertőző betegségben szenved;
12.1.5.  a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott előlegfizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig;
12.1.6.  Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból (24. pont)nem teljesül, a szerződés megszűnik

13.  Fizetés módja, garancia

13.1.  A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető a helyszínen készpénzzel (Forintban vagy Euroban), a Szolgáltató által elfogadottként megjelölt bankkártyával, illetve átutalással.

13.2.  Átutalás esetén – amennyiben a Szolgáltatóval kötött megállapodás másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató által megadott határidőig a szálloda bankszámlájára átutalni vagy az átutalást a Vendég a számlavezető pénzintézete által kiadott, az átutalás megtörténtét igazoló visszavonhatatlan nyilatkozattal igazolja.

13.3.  Az üdülés teljes összegének 30%-át a Szolgáltató által küldött visszaigazolás után 10 naptári napon belül kérjük foglalóként postai csekken vagy átutalással befizetni, és a foglalófizetési utalványról (név, cím, rendelési szám, illetve áfás számla igény esetén adószám és kiállítási cím feltüntetésével) egy másolatot a Szolgáltató részére elküldeni. 13.3.1.  Amennyiben a foglalás és az érkezés között 14-7 nap telik el, a foglalót 3 naptári napon belül kérjük befizetni. 13.3.2.  Amennyiben a foglalás és az érkezés között 7 nap vagy annál rövidebb idő telik el, a vendég a teljes összeget érkezéskor a recepción egyenlíti ki. 13.3.3.  Speciális ajánlatok esetén a fizetési feltételek változhatnak, melyet az írásban megküldött visszaigazolás tartalmaz. 13.3.4.  A befizetések elmaradása esetén a szobafoglalást automatikusan töröljük. 13.3.5.  Elfogadott fizetőeszközök: Készpénz, átutalás, bankkártya, Erzsébet utalvány, Széchenyi Pihenő Kártya 13.3.6.  Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő felet, illetve annak SZÉP kártyáját/hitelkártyáját terheli. 13.3.7.  Utazási irodák / Tour operatorok / OTA-k / Együttműködő partnerek: A szolgáltatóval kötött szerződés tartalmazza az egyedi fizetési feltételeket.

13.4.  Az egyéni szobafoglalás garantálása érvényes, fedezettel rendelkező bankkártya adatok megadásával vagy előlegfizetéssel lehetséges. A Szolgáltatónak jogában áll a visszaigazolásban szereplő szállás teljes értékét a megadott bankkártyán az érkezést megelőzően zárolni. Ennek sikertelensége esetén a Szolgáltatónak jogában áll elállni a visszaigazolt szállásszolgáltatástól.

13.5.  Ajándékutalvány: Az ajándékutalvány csak a rajta meghatározott érvényességi időn belül és értékben a szabad kapacitások függvényében használható fel. Az utalvány teljes ellenértéke előre fizetendő. A beváltási időn túl az utalvány érvényességét veszti.

13.6.  Egyéb fizetési módok a helyszínen: OTP, MKB, K&H Széchenyi Pihenőkártya, szálloda által és / vagy szerződött partnere által kiállított voucherek.

13.7.  Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetendő díjakról, illetve a vendégek által bármely jogcímen a Szolgáltató részére kifizetett összegről számlát állít ki. A befizetett/befizetendő összegekről a számla kiállításakor a Szolgáltató az online foglaláskor a megadott, míg az e-mail vagy telefax, illetve telefon útján történő foglalás esetében pedig a foglaló személy által megadott adatokat veszi alapul. Az  itt  megadott adatok (név,  cím,  szükség esetén  adószám  is) szerepelnek majd  a  számla „Vevő” rovatában. A foglalás megtörténte után 1 napon belül a Vendég kérheti a megadott adatok    módosítását, ezt    követően    azonban    a    módosítás    már    nem    lehetséges. A Szolgáltató a végszámlát a foglaláskor megadott adatok alapján állítja ki. Bár a Vendégnek lehetősége van a foglalás pénznemétől eltérő pénznemben fizetni, a számlát forint alapon állítjuk ki. Foglalásonként csak egy számlát van mód kiállítani foglalásokat nem lehet számlázási célból több részre osztani. Amennyiben két vagy több vendég (vagy cég) nevére külön kiállított számlákat szeretne, úgy mindegyikük részére külön foglalást kell rögzíteni/végezni. Ugyanakkor a foglalásokon végzett későbbi módosításokat (pl. további szolgáltatások vásárlását) külön számlázzuk. Ha bármilyen hibát észlel a számlával kapcsolatban, a probléma orvoslása érdekében a Vendég, illetve a számlán vevőként megjelölt személy/cég küldjön elektronikus levelet a következő címre:

info@hotelkentaur.hu
Hotel Kentaur Kft.   8600  Siófok,  Akácfa utca 1.
Célunk, hogy a jelzett észrevételt a bejelentéstől számított 15 napon belül kezeljük és visszajelezzünk Önnek.

14.  Elhelyezési garancia

14.1.  Amennyiben a Szolgáltató szállodája a Szerződésben szereplő szolgáltatásokat saját hibájából (pl. túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák, stb.) nem tudja biztosítani, a Szolgáltató köteles a Vendég elhelyezéséről haladéktalanul gondoskodni.

14.2.  A Szolgáltató köteles a szerződésben szereplő szolgáltatásokat, az abban visszaigazolt áron, az ott kikötött időtartamra – vagy az akadályoztatás megszűntéig – egy másik, ugyanazon vagy magasabb kategóriájú szálláshelyen biztosítani/felajánlani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a Szolgáltatót terheli.

14.3.  Amennyiben a Szolgáltató ezen kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a Vendég a számára felajánlott helyettesítő szálláslehetőséget elfogadta, utólagos kártérítési igénnyel a Szerződő fél nem élhet.

15.  A Vendég jogai

15.1.  A szállás szolgáltatási szerződés megkötésével a Vendég jogosultságot szerez a bérelt helyiségek szokásos használatára, valamint az elszállásolási üzem szokás szerint és különösebb feltételek nélkül Vendégek használatára bocsátott létesítményeinek szokásos használatára, valamint a szokásos kiszolgálásra a kiírásnak megfelelő nyitva-tartási időben.

15.2.  A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget. Szolgáltató az esetleges reklamációkat egyedileg kezeli. Panaszt a Vendég írásban az alábbi címen és elérhetőségeken tehet:

info@hotelkentaur.hu
Hotel Kentaur Kft.  8600 Siófok, Akácfa utca 1.
Tel.: +36/84/550-055

16.  A Vendég kötelességei

16.1.  A megállapodás szerinti díj megfizetése: a visszaigazolásban rögzített határidőig, vagy a szállás-szolgáltatási szerződés befejeződésekor esedékes.

16.2.  A Vendégek élelmiszert vagy italokat nem hozhatnak be a szállodába. Egyéb fogyasztások : A szálloda területén az alapszolgáltatáson felül (reggeli ) fogyasztott ételek és italok a szobaszámlára terhelhetők, és az elutazás napján fizethetők. A nem a szállodában vásárolt ételt, italt csak és kizárólag a szállodai szobában fogyaszthatják vendégeink, közösségi helyeken, étteremben, bárban,  nem megengedett.

16.3.  A szálloda a reggeli büféasztalról korlátlan ételfogyasztást nyújt, azonban onnan sem étel, sem ital későbbi fogyasztás céljából nem vihető ki. Amennyiben a szálloda előzetes engedélye nélkül későbbi fogyasztásra ételt és/vagy italt visznek ki a reggeliző helyiségből, úgy a szálloda jogosult az étkezés árának 50%-t/fő/alkalom számlájukra terhelni. Kérjük Vendégeinket, hogy éttermünket az évszaknak megfelelő és az alkalomhoz illő öltözetben látogassák.

16.4.  A Vendégek által szálláshelyre behozott olyan elektromos készülékek üzembe helyezése előtt, melyek nem tartoznak a megszokott utazási szükségletek közé, ki kell kérni a Szolgáltató hozzájárulását.

16.5.  A szállóvendégek gépjárműveikkel ingyenesen parkolhatnak a szálloda előtti nem őrzött parkolóban. A parkolókban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni.

16.5.1.  A szállóvendégek térítés ellenében jogosultak a szálloda őrzés nélküli zárt parkolóját használni. Érkezéskor kérjük ebbéli szándékukat közölni. Ebben az esetben kollégáink, ha vendégeink külön nem jelzik az igénybevétel időtartamát, a teljes tartózkodás időtartamára számlájukra terhelik a szolgáltatás díját. A parkolóban a KRESZ előírásai szerint kell közlekedni, a gépjárművek megengedett sebessége max. 5 km/óra.

16.6.  A szemetet a komplexum területén, illetve a szobákban elhelyezett szemétgyűjtő edényekbe kérjük kidobni.

16.7.  A szobából, illetve az épületből bútorokat kivinni, áthelyezni nem lehet.

16.8.  A komplexum területén lévő eszközöket, berendezéseket szállóvendég kizárólag saját felelősségére, használhatja, a kifüggesztett használati/kezelési útmutatókban leírtak kötelező érvényű betartása mellett.

16.9.  A nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény végrehajtása értelmében a szálloda zárt helyiségeiben (beleértve a vendégszobákat is), közösségi területein tilos a dohányzás. A hivatkozott jogszabály betartására vonatkozó kötelességre felhívó jelzéseket a jogszabályban előírt területeken a szálloda elhelyezte. A szálloda alkalmazottai jogosultak a vendégeket, valamint a szálloda területén tartózkodó bármely más személyt figyelmeztetni a jogszabály betartására, illetve a jogszerűtlen magatartás abbahagyására. A vendégek, illetve a szálloda területén tartózkodó bármely személy köteles a jogszabály betartására, valamint az esetleges felszólítás teljesítésére. Amennyiben bármely vendég vagy a szálloda területén tartózkodó egyéb személy jogsértő magatartása miatt a szálloda üzemeltetőjét az illetékes hatóság a hivatkozott jogszabály alapján bírsággal sújtja, úgy az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az adott jogsértő magatartást tanúsító személyre a bírság összegét áthárítsa, illetve annak megfizetését tőle követelje. Amennyiben a vendég bizonyíthatóan megszegi a fenti jogszabályban foglalt kötelezettségeket, úgy köteles 10.000,-Ft azaz tízezer forint díjat fizetni a szálloda üzemeltetője részére, melyet a szálloda üzemeltetője jogosult a vendég szobaszámlájára terhelésként rávezetni és melyet a vendég köteles távozáskor kifizetni.

16.10.  Tűz esetén a recepciót kérjük haladéktalanul értesíteni. A szálloda tűzvédelmi szabályzatát minden vendégünk köteles betartani. Tűzjelzés esetén az épületet azonnal el kell hagyni, a menekülési útvonalak értelmében, egymás testi épségére ügyelve! Tűzoltó készülékek a szálloda folyosóin, emeletenként találhatók. A szállodai szobában gyúlékony, robbanásveszélyes anyagot tárolni, valamint saját kávéfőzőt, vízmelegítőt, vasalót és egyéb elektromos készüléket üzemeltetni tilos.

16.10.1.  A szállóvendég által hozott tűzijátékhoz és egyéb engedélyköteles tevékenységhez a szálloda írásos hozzájárulása, továbbá a szállóvendégek általi hatósági engedélyek beszerzése szükséges

16.11.  A szobákat és a szálloda közös használatú eszközeit, berendezési tárgyait közösen használó Vendégek a rendeltetésellenes használat során bekövetkezett károkozásért egyetemlegesen felelnek.

16.12.  A vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 18 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában, a gyermek által okozott károkért a teljes felelősség a szülőt terheli. A vendég mindazon károkért felelős, melyeket a Szolgáltató a Vendég, a Vendég kísérője vagy a Vendég felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved.

16.13.  A szálloda jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó megállapodást azonnali hatállyal felmondani, ha nem rendeltetésszerűen használják a rendelkezésére bocsátott szobát (vagy a szálloda más területeit) illetve nem tartják be a szálloda biztonsági előírásait, rendjét.

16.14.  A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

16.15.  A szállodában WIFI rendszer üzemel, amelynek használata térítésmentes. Vendégeink a WIFI csatlakozás jelszavát a szállodába való bejelentkezéskor, a kulcskártya átvételével egy időben kapják meg. A WIFI folyamatos, megszakítás nélküli működését és elérhetőségét a szálloda nem garantálja. A WIFI használata során vagy következtében vendégeink készülékében vagy annak tartalmában keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért a szálloda nem vállal felelősséget. A szolgáltatást vendégeink a saját felelősségükre és kockázatukra veszik igénybe.

16.16.  A szobatelefon használata díjköteles. A telefonálás költségét a szolgáltató telefontársaság díjai alapján szállodai felárral terheljük automatikusan vendégeink szobaszámlájára. A hívás díja mindaddig felszámításra kerül, amíg a telefonkagyló visszahelyezésével nem történik meg a beszélgetés bontása. A szállodán belüli hívások díjmentesek.

16.17.   A Vendégek kifejezetten tudomásul veszik, hogy a szálloda közös használatú területein zártláncú kamerarendszert üzemeltet, melynek felvételei a vonatkozó jogszabályi előírások alapján törlésre kerülnek. A szálloda területén, az épületen belüli (kivéve öltözők, mellékhelyiségek), illetve kívüli mozgás megfigyelése elektronikus megfigyelő rendszerrel (kamerákkal) történik, mely során személyes adatokat tartalmazó képfelvételek készülnek. A kamerarendszert a szálloda működteti. A megfigyelések és a képfelvételek rögzítésének a célja az szálloda területén tartózkodó személyek életének, testi épségének, valamit a szálloda területén tartózkodó személyek, továbbá a szálloda által használt vagyontárgyak védelme.

16.17.1.  Vendégeink a szálloda területére történő belépéssel és az itt tartózkodással hozzájárulásukat adják a képfelvétellel kapcsolatos adatkezeléshez, és elismerik az adatkezelési szabályzatban foglaltakat.

17.  Állatok behozatala

17.1.  A Szolgáltató szálláshelyére higiéniai okokból háziállat nem vihető be.

17.2.  Amennyiben a vendég előzetes bejelentés nélkül, a tiltás ellnére háziállatot hoz a szálloda területére, akkor a Szolgáltató 15.000,-Ft/állat /éjszaka extra felár kiszámlázására jogosult, és a háziállat által okozott károk valamint az extra takarítás ( 20.000,-Ft) költségét is kiszámlázza.

18.  A Szolgáltató jogai

18.1.  Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

18.2.  A komplexum területén állandó felügyeletet biztosító recepció és/vagy porta szolgálat jogosult a ki- és belépő Vendégek ellenőrzésére, személyazonosságuk megállapítására, indokolt esetben a járművek kilépéskori átvizsgálására.

18.3.  Szükség esetén a recepció és/vagy porta szolgálat jogosult a komplexum területén zajló forgalom irányítására.

19.  A Szolgáltató kötelessége

19.1.  A szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatások az érvényes előírások, szolgáltatás standardok szerinti teljesítése.

19.2.  A Vendég írásos panaszának kivizsgálása és a probléma kezeléséhez szükséges lépések megtétele, azok írásban történő rögzítése.

19.3.  A szállodán belüli területen, valamint a teraszokon Vendégeink nyugalma érdekében 22.00 órát követő időszakban hangoskodni tilos, beleértve a szobák belső tereiben történő zavaró hangerejű televíziózást, zenehallgatást, valamint a hallban lévő hangos zenélést, melynek betartásáért a szállodai személyzet felel.

20.  A Vendég betegsége, halála

20.1.  Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

20.2.  A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről, az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybe vett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelésekben, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

21.  Az adatkezelés biztonsága

21.1.  A honlapunkon lévő hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező. A Hírlevélre történő feliratkozással a Felhasználó hozzájárul megadott adatai kezeléséhez. A Szolgáltató az adatokat mindaddig kezeli, ameddig azok törlését az érintett nem kéri.

21.2.  A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja, illetve a weboldalon is van rá lehetőség.

21.3.  A megadott személyes adatok valódiságáért a Felhasználó felel.

21.4.  A Szolgáltató az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

21.5.  A Szolgáltató a szerver üzemeltetőivel együtt gondoskodik az adatok biztonságáról.

21.6.  A Felhasználó által megadott személyes adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át.

21.7.  A Szolgáltató harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján.

21.8.  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, amennyiben annak törvényi feltételei fennállnak. A törvényen, hatósági vagy bírósági határozaton alapuló adatszolgáltatással szemben a Felhasználó nem emelhet kifogást.

22.  A Szolgáltató kártérítési felelőssége

22.1.  A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

22.2.  A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, (pl, természeti kár), vagy azokat a Vendég maga okozta.

22.3.  A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges

22.4.  A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a komplexum területén, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges Vendéget ért kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

22.5.  Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

22.6.  Szolgáltató közösségi tereiben, szobáiban hagyott személyes tárgyakért (ideértve a szobai széfben elhelyezett dolgokat, tárgyakat, értéket is) a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

22.7.  A Szolgáltató nem felel a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.

22.8.  A parkolóban elhelyezett gépjárművekben és az azokban elhelyezett tárgyakban keletkező bármiféle kárért (ideértve például, de nem kizárólag: a gépkocsi feltörést és a gépkocsiban lévő bármely tárgy eltulajdonítását; a gépjármű ellopását; természeti jelenség okozta károk) a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

22.9.  A Szolgáltatót abban az esetben sem terheli kártérítési felelősség, ha a szállodai gyermek medence, gyermek játszótér illetve sportlétesítményeinek rendkívüli vagy egészségügyi előírások betartása végett elrendelt karbantartás idejére ezen létesítmények használata korlátozott vagy nem megengedett.

22.10.  A Szolgáltató esetleges kártérítési kötelezettsége, a Vendéggel kötött Szerződés szerinti napi szobaár maximum ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

23.  Titoktartás

A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szabályainak megfelelően eljárni.

24.  Vis major

Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll.

25.  A teljesítés helye és a felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

25.1.  A teljesítés helye az a hely, ahol az elszállásoló szálloda található.

25.2.  Valamennyi az elszállásolási szerződésből eredő vitával kapcsolatban, a Szolgáltató vonatkozásában, érdemben és helyileg illetékes bíróság kerül kijelölésre.

25.3.  A Szolgáltató és a Vendég közötti jogviszonyra a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

26.  A honlapunk látogatóinak adatai

26.1.  A Szolgáltató az általa üzemeltetett weboldal látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít. A weblap látogatása során szabadon és név nélkül biztosított a keresés. A Szolgáltató a név nélküli internetes látogatást kizárólag statisztikai célokra használja fel, internetes megjelenése optimalizálására, a rendszer biztonságának növelésére, a rögzített adatok nem tartalmaznak semminemű személyes

26.2.  A Szolgáltató a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel.

26.3.  A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

27.  Hírlevelünk

A Szolgáltató az általa üzemeltetett honlap hírleveleire feliratkozó személyeknek havonta akár több alkalommal is híreket, információkat és ajánlatokat tartalmazó online Hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket (a továbbiakban: Hírlevél) kézbesít.

28.  Adatvédelmi nyilatkozat

28.1.  A Szolgáltató tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

28.2.  A Szolgáltató tevékenysége során a felhasználók adatait a Szolgáltató az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját reklámcéljaira használja fel.

A szállás-szolgáltatási szerződés megkötése esetén Ön elfogadja, hogy elolvasta és megértette a fenti feltételeket és szabályokat, és egyetért az azokban foglaltakkal. Az ÁSZF a későbbiek során módosulhat.